درباره این کار

پروانه کنتور گاز

کنتور های توربینی در مسیر جریان گاز قرار می گیرند و با برخورد گاز به پروانه کنتور باعث چرخیدن آن می شوند. این سرعت چرخشی توربین که متناسب با سرعت خطی گاز است، از طریق کوپلینگ مغناطیس به صورت مکانیکی به شماره انداز انتقال داده می شود.کنتور های توربینی برای اندازه گیری حجم گاز مصرفی استفاده می شوند. البته باید گاز، فیلتر شده و بدون مواد خورنده باشد.

دسته بندی
پروانه کنتور گاز
برچسب ها
پروانه, تراش, ساخت, فرز, قطعه, کنتور, گاز, ماشینکاری